Register | Login          
           จากจุดกำเนิดของธุรกิจฟอกหนัง วิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเจริญสินได้มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่อาศัยเทคโนโลยีก้าวหน้าในการผลิตมากขึ้น นั่นคือ การก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมผ้านันวูเว่น (Nonwoven Technical Textile) ซึ่งเป็นวัสดุประยุกต์สำหรับโลกยุคใหม่โดยแท้จริง ผลิตภัณฑ์หลากชนิดในชีวิตประจำวันรอบตัวเรา เช่น รองเท้า ที่นอน พรม เฟอร์นิเจอร์ ผ้าอนามัย วัสดุทางการแพทย์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่นึกไม่ถึงอย่างเสื้อเกราะกันกระสุน  ล้วนผลิตมาจากผ้านันวูเว่นเหล่านี้ทั้งสิ้น

           แนวโน้มการชยายตัวของผลิตภัณฑ์นันวูเว่นนี้มีมาอย่างต่อเนื่อง จนกลุ่มเจริญสินมั่นใจในความก้าวหน้าทางธุรกิจ และพร้อมที่จะขยายขีด
ความสามารถในการผลิตสู่ธุรกิจใหม่ ๆ หลากแบบ เช่น ผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุในการผลิตรถยนต์ ผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุหนังเทียม ผ้านันวูเว่น
เพื่อเป็นวัสดุในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุในการขัดเงาโลหะ ผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้มอง
การณ์ไกลไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งได้พัฒนาผ้านันวูเว่นเพื่อเป็นวัสดุในการกรอง ไม่ว่าจะเป็นการกรองน้ำ หรือการกรองอากาศและการผลิต
เส้นใยจากวัสดุน้ำรีไซเคิล เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง
          กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเจริญสิน ได้มีการเจริญเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมบางส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นอุตสาหกรรมรองเท้าเซฟตี้ และรองเท้ากีฬารวมไปถึงอุตสาหกรรมของเล่นสุนัข   ได้ไปรวมกลุ่มภายใต้ชื่อ
กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน  ที่บ้านบึง  จังหวัดชลบุรี   ส่วนอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในเขตของ นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น ก็คือ
ส่วนอุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
          ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นเมื่อปี 2532 โครงการแรกชื่อว่า "สามห่วง คอนโด"  และต่อมาในปี 2536 ได้เปิดโครงการที่ 2 "เจริญสินธานี" ทั้งสองโครงการตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปู ณ ตำบลปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประสบความสำเร็จ
อย่างดียิ่ง
          ต่อมาในปี 2543 ได้ขยายธุรกิจสู่ภาคตะวันออก คือโครงการ "พานทองนคร" ตั้งอยู่ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และในปีเดียวกันได้ร่วมทุนกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะ เปิดโครงการ "อมตะคอนโดทาวน์" ขึ้น
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง  ปัจจุบัน ห้องชุดพักอาศัยที่เปิดดำเนินการแล้ว 6000 หน่วยใน 3 โครงการ

นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่กลุ่มเจริญสินได้เข้าไปบุกเบิก ทางกลุ่มยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจประเภทสินค้าอุปโภค
และบริโภค  โดยแบ่งได้เป็น 4 หมวดหลัก


หมวดรองเท้าแฟชั่น
ทางกลุ่มเจริญสินได้จัดตั้ง บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัดและบริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าสุภาพบุรุษ ภายใต้ลิขสิทธิ์ MANWOOD และ LUIGI BATANIตามลำดับเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากธุรกิจฟอกหนัง และเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง โดยเน้นตลาดหลักไปที่รองเท้าสุภาพบุรุษ ซึ่งในปัจจุบัน ได้ขยายตลาดไปยัง
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก
 
หมวดรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ
จากการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจฟอกหนัง กลุ่มเจริญสินได้ขยายเครือข่ายสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน   โดยจัดตั้ง
บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด ขึ้น ผลิตรองเท้านิรภัย  เสริมหัวเหล็กยี่ห้อ  Pangolin  และ  Golden  Anchor Shoes   ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ด้วยนโยบายการใช้วัตถุดิบหลักซึ่งทางกลุ่มเป็นผู้ผลิตเอง  และสามารถลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ลงได้มากปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดรองเท้านิรภัย    และเป็นผู้ผลิตรองเท้านิรภัยรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจัดจำหน่ายให้กับ
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศและจากการที่ภาครัฐเริ่มเอาใจใส่กับความปลอดภัยในโรงงานมากขึ้น
ทางกลุ่มเจริญสินจึงได้เริ่มขยายกิจการสู่ตลาดอุปกรณ์นิรภัย นับเป็นการให้บริการด้านนิรภัยครบวงจร
 
หมวดผลิตภัณฑ์ยางและของเล่นสุนัข
เริ่มจากการทที่กลุ่มเจริญสินได้จัดตั้ง บริษัท มิมิ เพ็ททอยส์ จำกัด เพื่อนำเอาเศษกาวหนังจากธุรกิจฟอกหนังมาแปรรูป ทำเป็นอาหารสุนัขเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ต่อมาเราได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ของเล่นสุนัขซึ่งทำมาจากยางธรรมชาติเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น และในส่วนผลิตภัณฑ์ยางนั้น
ยังสามารถที่จะขยายไปผลิตพื้นรองเท้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจรองเท้านิรภัยและรองเท้าแฟชั่นให้กับทางกลุ่มได้ นับว่าเราเป็นผู้ผลิตในระดับต้น ๆ ทั้งในตลาดของเล่นสุนัข และตลาดพื้นยางรองเท้าในประเทศ นอกจากนั้น ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เป็นแห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศไทย
 
หมวดเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ทางกลุ่มเจริญสินได้ร่วมทุนกับผู้ลงทุนจากไต้หวันและฮ่องกง ซึ่งมีความพร้อมในด้านตลาดและเทคโนโลยีการผลิต โดยอาศัยศักยภาพของแรงงานในประเทศ ซึ่งสามารถก้าวสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้ บริษัท เหรียญกรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสุภาพสตรี
ในระดับแนวหน้าของประเทศ

ในปัจจุบัน เราสามารถสร้างงานให้กับคนไทยได้กว่า 1000 คน และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ที่สำคัญ ยังได้รับรางวัลผู้ผลิตคุณภาพดีเด่น ระดับ 5 ดาว โดยลูกค้าซึ่งคัดเลือกมาจากกว่า 2000 โรงงานทั่วเอเชีย นับเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรติยศนี้
 

บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด 318/10-22 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์. (662) 259-0320-3 แฟกซ์. (662) 259-7504
เว็บไซต์ :
www.safetyshoe.wethai.com
www.thaisafetyshoes.com
www.charoensin.co.th
อีเมล์ :
pangolin@charoensin.co.th
Copyright (c) 2007 Safety Shoes
Welcome to e-biz.co.th#2 | Terms Of Use | Privacy Statement