Register | Login
 
     ความภูมิใจที่ได้มาร่วมงานกับกลุ่มเจริญสิน มิใช่แค่เพียงสร้างสรรค์ การเติบโต
ทางธุรกิจและระบบการบริหารงานที่โดดเด่นไม่เหมือนใครยังเป็นความรู้สึกที่ดี
ของความเป็นครอบครัว ความตั้งใจจริงในการก่อร่างสร้างตัว และการทำงาน
อย่างทุ่มเท ที่ผู้บริหารตั้งแต่รุ่นบุกเบิกมาจนถึงคลื่นลูกใหม่ต่างสืบทอดเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่องและจริงใจ
     นับเป็นแรงบันดาลใจที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบบริหารแบบไทย
ซึ่งผสาน
การบริหารแบบตะวันตกได้อย่างกลมกลืนกับระบบอาวุโสและความสัมพันธ์อันดี
ฉันท์ครอบครัว นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การบริหารองค์กรของกลุ่มบริษัทเจริญสิน ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้อย่างดี
     สิ่งเหล่านี้ได้จุดประกายให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ทางธุรกิจในรูปแบบของตนเอง
จากธุรกิจฟอกหนัง ซึ่งถือเป็นมรดกสืบเนื่องของกลุ่มเจริญสิน ก้าวไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ
ที่เป็นสากลและสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ในขณะที่ยังสามารถคงวิธีการบริหารในแบบของตนเอง ด้วยความไว้วางใจจากหุ้นส่วนนานาประเทศ และยืนอยู่บนปรัชญาที่สำคัญของกลุ่มเจริญสิน นั่นคือความซื่อสัตย์และความจริงใจ
ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.ทนง พิทยะ
 

ธีรชัย วงษ์เจริญสิน   กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เหรียญ กรุ๊ป (เอเซีย) จำกัด

จากการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจฟอกหนัง กลุ่มเจริญสินได้ขยายเครือข่ายสู่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน โดยจัดตั้ง
บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัดขึ้น ผลิตรองเท้านิรภัยเสริมหัวเหล็กยี่ห้อ Pangolin
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ด้วยนโยบายการใช้
วัตถุดิบหลัก ซึ่งทางกลุ่มเป็นผู้ผลิตเอง และสามารถลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ลงได้มาก
ปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดรองเท้านิรภัย และเป็นผู้ผลิตรองเท้านิรภัยรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001โดยจัดจำหน่าย
ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ และจากการที่ภาครัฐเริ่มเอาใจใส่กับความปลอดภัยในโรงงานมากขึ้น ทางกลุ่มเจริญสินจึงเริ่มขยายกิจการสู่ตลาดอุปกรณ์นิรภัย นับเป็นการให้บริการด้านนิรภัยครบวงจร
 


มาโนช วงษ์เจริญสิน
ประธานกลุ่มเจริญสิน


รัตนชัย วงษ์เจริญสิน
รองประธานกลุ่มเจริญสิน

ธวัชชัย วงษ์เจริญสิน
รองประธานกลุ่มเจริญสิน
ธุรกิจอุตสาหกรรม

มานิต วงษ์เจริญสิน
รองประธานกลุ่มเจริญสิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมยาง/
พลาสติกและฝ่ายบัญชี/การเงินกลุ่มเจริญสิน

อุษา วงษ์เจริญสิน
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มเจริญสิน


พเยาว์ วงษ์เจริญสิน
กรรมการบริหาร

วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
กรรมการผู้จัดการ


นุชนภา วงษ์เจริญสิน
กรรมการผู้จัดการ

สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
กรรมการ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี พี แอล (กรุ๊ฟ) จำกัด มหาชน


วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซงเรย์นันวูเว่น จำกัด

กิติชัย วงษ์เจริญสิน
ผู้จัดการศูนย์ฝ่ายขาย
บริษัท ซี พี แอล (กรุ๊ฟ) จำกัด มหาชน

บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด 318/10-22 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์. (662) 259-0320-3 แฟกซ์. (662) 259-7504
เว็บไซต์ :
www.safetyshoe.wethai.com
www.thaisafetyshoes.com
www.charoensin.co.th
อีเมล์ :
pangolin@charoensin.co.th
Copyright (c) 2007 Safety Shoes
Welcome to e-biz.co.th#2 | Terms Of Use | Privacy Statement